Bel of stuur een bericht via WhatsApp voor een afspraak: 06 18 46 80 62

De eerste afspraak

U kunt een eerste afspraak telefonisch of aan de balie maken, daarbij proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met uw eventuele voorkeur voor therapeut en dag tij tijd.  Wij streven ernaar uw behandeling, afhankelijk van urgentie, zo snel mogelijk te starten. Indien er voor een eerste afspraak toch een wachttijd is, zullen wij dit aangeven met een opgave van de geschatte wachttijd. 

 

Benodigde gegevens

Wilt u indien u door een arts bent door- verwezen, de verwijsbrief meenemen. Omdat wij wettelijk verplicht zijn bij een eerste bezoek uw identiteit te controleren verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs te tonen. Wij verzoeken u bij wijziging van uw gegevens dit aan ons door te geven. 

 

De fysiotherapeutische behandeling

Na de kennismaking zal de eerste behandeling bestaan uit een intakegesprek en een onderzoek. Aan de hand van de uitkomst hiervan maakt de fysiotherapeut een behandelplan. Dit zal met u worden besproken. Later zal ook de voortgang van de therapie worden geëvalueerd en het behandelplan kan zo nodig worden aangepast. Aan het eind van de therapie zal samen met u worden beoordeeld of het resultaat voldoende is of dat er vervolgstappen nodig zijn.  U heeft ten alle tijden inzagerecht in uw cliëntendossier. Overleg hiervoor met uw behandelend fysiotherapeut. 

 

Dossier

Naast uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, verzekering, etc.) worden de gegevens uit de intake, het onderzoek, het behandelplan en het behandelverloop door de fysiotherapeut bijgehouden in een cliënten dossier. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. U heeft indien gewenst inzagerecht in uw dossier. Derden hebben alleen inzagerecht na uw schriftelijke toestemming. 

 

De behandeltijd

Wij werken met een halfuursschema. Dit houdt in dat wij elk halfuur een nieuwe cliënt plannen. Binnen dit halfuur zal de fysiotherapeut vragen naar het beloop van de klachten en dit noteren in het behandeldossier, u behandelen en een nieuwe afspraak met u maken. Een enkele keer loopt een behandeling wat uit waardoor de volgende afspraak wat verlaat start. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

Informatiefolders

In de wachtruimte vindt u een tijdschriftenrek waarin verschillende folders te vinden zijn met onder andere informatie over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling. U kunt ook aan de fysiotherapeut een folder vragen.

 

De vergoeding

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Of uw behandeling echter vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk dit na in uw polis of informeer bij uw verzekeraar. 

Klachtenregeling In de wachtruimte vindt u folders met informatie over uw rechten als cliënt. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF:  KNGF - Postbus 248 - 3800 AE Amersfoort.

 

<< terug naar homepage

Contactinformatie

Baby Relaxing

Trudi van Heerbeek

van Paesschenstraat 10

5215 XH Den Bosch

 

E-mail: info@babyrelaxing.nl

Telefoon: 06 18 46 80 62

KvK nummer: 52396681

Copyright © 2019 Babyrelaxing